Polski Klub Lotów Dalekodystansowych
   
 
   
 
 


Komunikat nr 1/2014

W dniu 16.04.2014 r  na zebraniu członków klubu zostały podjęte następujące uchwały

1.  Rywalizację w klubie będą rozgrywane w dwóch strefach:

Strefa I - od najbliższego kilometraża gołębnika do  uśrednionego pomiaru z danego lotu

Strefa II - od uśrednionego pomiaru z danego lotu do  najdalszego kilometraża gołębnika

2. ustalone opłaty, które obowiązywać będą w sezonie 2014:

1. Wpisowe - 80 zł.

2. Składka członkowska  - 50 zł

Nagrody z poszczególnych lotów oraz rywalizacji indywidualnych dotyczą członków klubu. Hodowcy nie będący członkami klubu maja prawo wkładać na loty ale nie biorą udziału w podziale nagród

--------------------------------------------------------------------------------------
KOMUNIKAT nr 3/2013

Protokół z posiedzenia Zarządu Klubu

Protokół z Posiedzenia Zarządu Klubu PKLD GRAND DISTANCE

 1. Rozpoczęcie spotkania

 2. Przedstawienie ramowego planu posiedzenia Zarządu

 • Ustalenie zasad obowiązujących w sezonie 2013 r

 • Przedstawienie  przez kol. Andrzeja Chłopka  warunków uczestnictwa w rywalizacjach wspólnie z partnerami niemieckimi

 • Informację dotyczące udziału w 1 locie z miejscowości EPERNAY

 • Wniosek o ukaranie Roberta Henkla za działanie na szkodę klubu

 • Wniosek o zmiany w KRS

 1. Ustalenie zasad obowiązujących w sezonie 2013

3.1 Hodowcy biorący udział w lotach zobowiązani są  dostarczyć spis gołębi z pieczęcią  lekarza weterynarii.  

Nowo wstępujący na deklaracjach muszą przedłożyć współrzędne gołębnika zatwierdzone przez rachmistrzów bądź zarząd oddziału

3.2 Opłaty za  Lot 
- Opłata od gołębia - 20 zł
- Opłata za listę wkładaniową
    od 1-4 gołębi 10 zł
    od 5 gołębi 25 zł

Opłaty za listy przeznaczone są w całości dla obliczeniowca niemieckiego. W ramach tych opłat hodowcy otrzymają pełną dokumentację z wynikami za dany lot oraz będą wyliczane wyniki do list międzynarodowych, strefowych oraz współzawodnictw. 

3.3 Każdy uczestnik lotu zobowiązany jest zgłosić przybycie gołębia telefonicznie do wyznaczonych osób. Zgłoszenie należy wykonać w ciągu max. 30 min od momentu zarejestrowania przylotu gołębia do osoby zgodnie z poniższą tabelą. Należy podać nr gołębia, numer obrączki niemieckiej oraz czas przybycia.,

Nowa Sól,

Sobótka,

Chojnów

Bogdan Pietrzak

tel. 602 390 956

Świebodzin, 

Witnica, 

Pyrzyce

Czarnków

Boś Sławomir

tel. 606 341 205

3.4  Zgodnie z planem lotów w dniu 18.07.2013 r planowany jest lot z miejscowości Paryż wspólnie z okręgiem KIELCE.
w dniach 5-6 czerwiec podczas koszowania gołębi na pierwszy lot   przyjmowane będą zapisy na ten prestiżowy lot. Prosimy hodowców o podanie planowanej ilości gołębi na lot oraz dokonanie wpłaty za gołębie. 

 1. Przedstawienie  przez kol. Andrzeja Chłopka  warunków uczestnictwa w rywalizacjach wspólnie z partnerami niemieckimi

Wspólnie z kolegami z klubów niemieckich będziemy uczestniczyć w wielu rywalizacjach
na warunkach przedstawionych w komunikacie, który znajduje się na stronie internetowej

http://ig-west.seitech.de/. Na tej stronie również znajduje się polska zakładka na której będą umieszczane aktualne informację.

Mistrzostwo Maratonu
Liczą się tu dwa gołębie typowane dodatkowo najszybszy gołąb z lotu
W związku z tym typujemy na liście wkładaniowej dwa gołębie: pierwszego gołębia symbolem  AB, a drugiego symbolem B
Mistrzostwo pucharowe
Typujemy 4 gołębie na liście symbolem W( mogą typy się dublować z AB i B)
Mistrzostwo Federacji Klubów
Liczone jest z 4  lotów. Liczymy najszybszego gołębia z 2 gołębi typowanych (AB, B) dwa najszybsze gołębie.


 1. Lot EPERNAY

Gołębie należy dostarczyć do  Fürstenwalde do godz. 9.00 w dniu 06.06.2013 r (czwartek) 
- Przyjmowanie gołębi na punkcie w Nowej Soli, ul Wrocławska 20 odbędzie się 05.06.2013 w godzinach 19.30-21.00.
-  Gołębie z Chojnowa oraz z Sobótki należy dostarczyć do punktu wkładań Nowa Sól. 

 1. Wniosek o ukaranie Roberta Henkla za działanie na szkodę klubu

W związku z działalności na szkodę klubu, reprezentowanie klubu na zewnątrz bez zgody zarządu, posługiwaniu się nieprawnie pieczęciami klubowymi, pobieranie opłat członkowskich bez upoważnienia prezes klubu Sławomir Boś złożył oficjalny wniosek o ukaranie Roberta Henkla.

Po dyskusji zarząd klubu postanowił ukarać Roberta Henkla.
W głosowaniu jawnym 3 członków zarządu opowiedziało się za wykluczeniem go z klubu jeden członek wnioskował o udzielenie nagany. Zgodnie z obowiązującym statutem Robert Henkel przestał być członkiem klubu.

Równocześnie zarząd postanowił na swojej stronie www wydać oświadczenie o następującej treści:
W związku z działaniami na szkodę klubu Robert Henkel został usunięty z  PKLD GRAND DISTANCE. Równocześnie informujemy, że Robert Henkel nie jest upoważniony do reprezentowania klubu.  

 1. Wniosek o zmiany w KRS

W związku ze zmianami w zarządzie klubu oraz z koniecznością zmiany siedziby klubu Zarząd PKLD GRAND DISTANCE podjął  decyzję o dokonaniu zmian w KRS : siedziby i składu zarządu.--------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT nr 2
1. Hodowcy biorący udział w lotach zobowiązani są  dostarczyć spis gołębi z pieczęcią  lekarza weterynarii. 

Nowowstępujący na deklaracjach muszą przedłożyć współżędne gołębnika zatwierdzone przez rachmistrzów bądź zarząd oddziału.

2. Lot Epernay
2.1 Gołębie należy dostarczyć do  Fürstenwalde do godz 9.00 w dniu 06.06.2013 r (czwartek)
2.2 Przyjmowanie gołębi na punkcie w Nowej Soli, ul Wrocławska 20 odbędzie się 05.06.2013 w godzinach 19.30-21.00.
2.3 Gołębie z Chojnowa oraz z Sobótki należy dostarczyć do punktu wkładań Nowa Sól.

3 Mistrzostwa
Oprócz mistrzostw które obowiązują w klubie (patrz zakłada Współzawodnictwa) rywalizować będziemy wspólnie z kolegami z klubów niemieckich w wielu rywalizacjach w tym między innymi :
- Mistrzostwo Maratonu
Liczą się tu dwa gołębie typowane dodatkowo najszybszy gołąb z lotu
W związku z tym typujemy na liście wkładaniowej dwa gołębie: pierwszego gołębia symbolem  AB,a drugiego symbolem B
Mistrzostwo pucharowe
Typujemy 4 gołębie na liście symbolem W( mogą typy się dublować z AB i B)
Mistrzostwo Federacji Klubów
Liczone jest z 4  lotów. Liczymy najszybszego gołębia z 2 gołębi typowanych (AB, B) dwa najszybsze gołębie.

4. Opłaty za  Lot
4.1 Opłata od gołębia - 20 zł
4.2 Opłata za listę wkładaniową
     -  od 1-4 gołębi 10 zł
      - od 5 gołębi 25 zł
Opłaty za listy przeznaczone są w całości dla obliczeniowca niemieckiego. W ramach tych opłat hodowcy otrzymają pełną dokumentację z wynikami za dany lot oraz będą wyliczane wyniki do list międzynarodowych, strefowych oraz współzawodnictw.
 5. Zgłaszanie gołębi

Każdy uczestnik lotu zobowiązany jest zgłosić przybycie gołębia telefonicznie do wyznaczonych osób. Zgłoszenie należy wykonać w ciągu max. 30 min od momentu zarejestrowania przylotu gołębia do osoby zgodnie z poniższą tabelą. Należy podać nr gołębia, numer obrączki niemieckiej oraz czas przybycia.,

Nowa Sól,

Sobótka,

Chojnów

Bogdan Pietrzak

tel. 602 390 956

Świebodzin,

Witnica,

Pyrzyce

Boś Sławomir

tel. 606 341 205


6. Zgodnie z planem lotów w dniu 18.07.2013 r planowany jest lot z miejscowości Paryż wspólnie z okręgiem KIELCE.
w dniach 5-6 czerwiec podczas koszowania gołębi na pierwszy lot   przyjmowane będą zapisy na ten prestiżowy lot. Prosimy hodowców o podanie planowanej ilości gołębi na lot oraz dokonanie wpłaty za gołębie. 

Komunikat nr 1

W dniu 03.03.2013 r  na zebraniu członków klubu zostały ustalone opłaty , które obowiązywać będą w sezonie 2013:

1. Wpisowe - opłata jednorazowa

- do 31.03.2013r 20 zł

- od 1 kwietnia wpisowe będzie wynosiło 50 zł.

2. Składka członkowska  - 50 zł

 
Pogoda
Partnerzy

 © www.mojahodowla.net 


 L